Oil & Gas

Colectores de salida de gases para turbinas

Equipo a presión recargado con AISI 308 para filtro

Tubo medida de caudal 6 pulgadas

Tubo medida de caudal 24 pulgadas

Venturis para control de caudal de gas